DEIS/OPPORTUNITY: Láitheoirí do Shraith Úr Seinnte Ceoil / Presenters for new Music Series

DEIS/OPPORTUNITY: Láitheoirí do Shraith Úr Seinnte Ceoil / Presenters for new Music Series

Wednesday, 3 July 2024, 8.00pm
Added by Niamh Ruadh

• An ceoltóir nó saineolaí ar thionscal an cheoil thú? (Are you a musician or musical expert?)
• An bhfuil do chroí istigh sa láithreoireacht teilifíse? (Do you love television presenting?)
• An bhfuil Gaeilge ar do thoil agat? (Are you fluent in Irish)

Más ea, is mian linn cluinstin uait! (If so, we want to hear from you!)

Tá sraith úr seinnte ceoil, il-seánra, sé chuid, á léiriú ag Sonas Productions do BBC Gaeilge le tacaíocht ó Chiste Craoltóireachta Gaeilge, Scáileán Thuaisceart Éireann agus tá muid sa tóir ar láithreoirí dinimiciúla eolacha le bheith ar fhoireann s’againn. Déanfar an tsraith a scannánú i gCúige Uladh agus sa cheantar máguaird le linn fómhar/geimhreadh na bliana 2024, agus tá muid ag dúil gur sárthaispeántas de gach seánra ceoil a bheidh ann, ina léireofar saol bríomhar an cheoil anseo in Ultaibh.

(Sonas Productions is producing a new, multi-genre, six-part music series for BBC Gaeilge with the support of Irish Language Broadcasting Fund, Northern Ireland Screen and we are looking for dynamic and knowledgeable presenters to join our team. The series will be filmed in and around Ulster during the autumn/winter of 2024, and we hope it will be a showcase of all genres of music, reflecting the vibrant music scene here in Ulster.)

Riachtanais: (Requirements)
• Ceoltóirí nó daoine a bhfuil tuiscint dhomhain acu ar réimse leathan stíleanna ceoil
(Musicians or people who have worldly knowledge of a wide range of music)
• Gaeilge ar thoil an iarrthóra (Canúint Uladh)
(Fluency in Irish, Donegal Irish)
• Láithreacht charasmatach mhuiníneach tharraingteach ar an scáileán
(Charismatic and confident presenting on screen)

Má shíleann tú gur tusa an duine leis an tsraith cheannródaíoch seo a chur i láthair, ná caill amach ar an deis seo le do chumas a léiriú!
(If you think you're the person to present this series, don't miss this opportunity!)

Déan Iarratas: (Apply)
Gabh i dteagmháil linn ag [email protected] le do shuim a léiriú agus le níos mó a fhoghlaim faoin deis iontach seo. Bí linn agus sinn ag déanamh ceiliúradh ar oidhreacht cheoil Chúige Uladh.

(Contact [email protected] to express your interest and to learn more. Join us as we celebrate Ulster's musical heritage)

Tá muid ag dúil go mór le cluinstin uait!
(We're looking forward to hearing from you!)

WebsiteAdd a Listing

Added by Niamh Ruadh on 19 June 2024

comments powered by Disqus

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.